Quản lý thư mục và tập tin bằng file explorer

August 8, 2019
1303
Views

File Explorer là một chương trình cho phép người sử dụng quản lý và truy xuất các tài nguyên trong máy tính như tập tin, thư mục, ổ đĩa, … và những tài nguyên khác trong hệ thống mạng (nếu máy tính của bạn có nối mạng). Với File Explorer, các thao tác như sao chép, xóa, đổi tên thư mục và tập tin,… được thực hiện một cách thuận tiện và dễ dàng.

Khởi động File Explorer

  • Khởi động chương trình File Explorer được thực hiện một trong những cách sau:
  • Nhấn tổ hợp phím Windows + E
  • Right_Click lên góc trái của thanh Taskbar, sau đó chọn File Explorer
  • Double_Click vào biểu tượng Computer trên màn hình nền Desktop.

Cửa sổ làm việc của File Explorer

 

Thanh menu (Ribon menu): chứa các lệnh cho phép thao tác với các tập tin và thư mục. Mặc định thanh menu sẽ bị ẩn, để hiển thị ta nhấn và nút ^ ở góc trên bên phải của cửa sổ và chọn Show Tabs and Commands (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F1). Thanh menu được chia làm 3 tab là Home, Share và View. Mỗi tab sẽ chứa các lệnh được nhóm theo chức năng.

Cửa sổ chứa danh sách các ổ đĩa và các tài nguyên chia sẻ. Để thao tác với ổ đĩa nào chỉ cần click chuột vào tên ổ đĩa được hiển thị.

Vùng hiển thị nội dung (gồm các tập tin và thư mục con) của thư mục được chọn bên cửa sổ 2.

Khi chọn một tập tin bên cửa sổ 3, nội dung trong tập tin đó sẽ được hiển thị ở dạng xem trước (preview) bên cửa sổ 4. Mặc định cửa sổ này ẩn, nếu muốn hiển thị thì chọn menu View và chọn Preview Pane (hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + P).

Ngoài ra cửa sổ File Explorer còn có thanh địa chỉ (address bar) để hiển thị đường dẫn của thư mục đang được chọn và các chức năng cho phép di chuyển đến các thư mục. 

Để đi đến một thư mục ngoài việc chọn thư mục ở cửa sổ 2 hoặc 3 ta có thể nhập trực tiếp đường dẫn vào thanh địa chỉ và sau đó nhấn Enter.

Các nút công cụ trên thanh Address bar:

  • Back: Chuyển về thư mục trước đó.
  • Up: Chuyển lên thư mục cha.
  • Forward: Chuyển tới thư mục vừa quay về (Back).
  • Recent location: Cho phép chọn lại một thư mục đã duyệt

Để thay đổi kiểu hiển thị ta có thể chọn kiểu hiển thị mong muốn trong tab View/Layout. Khi click chọn một kiểu thì nội dung ở cửa sổ 3 sẽ được thay đổi.

Nội dung trong cửa sổ có thể được sắp xếp thể hiện theo thứ tự. Đối với kiểu thể hiện Details, ta có thể thực hiện bằng cách luân phiên nhấn chuột lên cột tương ứng (Name, Size, Type, Date Modified, …) hoặc chọn nút Sort by trong tab View sau đó chọn cột cần sắp xếp.

Để hiển thị các tập tin hoặc thư mục ẩn, ta bỏ chọn mục Hidden items trong tab View. Để hiển thị phần mở rộng của tập tin, ta bỏ chọn tại mục File name extensions. Để chọn nhanh các tập tin hoặc thư mục, ta bật các ô checkbox ở đầu mỗi tập tin và thư mục bằng cách chọn Item check boxes trong tab View.

Comments are closed.